2009 Chiang Kai-Shek Memorial, Taipei, Taiwan

Click on a picture to enlarge it.


Click on a picture to enlarge it.